Gimtadienio sveikinimai, Sveikinimai su gimtadieniu

Primary tabs

Neleisk jaunystės vėjais, gražiais žiedais ją puošk, o savo jauną širdį gyvenimui paruošk.

Visus gyvenimo sunkumus, tu tyliai, drąsiai nugalėk, skink skaistų gyvenimo žiedą ir niekad, niekad neliūdėk.

Būk linksmutė, kaip saulutė, kaip pavasario diena tegul tavo kelią lydi džiaugsmas, laimė, šypsena.

Gyvenimas - audringas šokis, dažnai širdis skausmų pilna. Bet tu pro ašaras šypsokis, Sakyk - gyvenimo dalia.

Gyvenimas - tai laivas, kuriuo plauki ir tu. Stipriau laikyk už vairo, ir nepasuk blogu keliu.

Yra graži ir nuostabi diena, Kuri šiais metais tik viena. Gražus kaip rytmečio dangus tavo gimtadienis brangus.

Tegul gimtadienio proga laimė būna didelė kaip žemė, skaisti kaip saulė, tegul jos užtenka ne tik vienai šventei, bet ir visam tavo gyvenimui

Ateinam žemėn žaisti, kaip vaikai
Ir kaip paklydę paukščiai vėl kažkur nuklystam.
Praeina greit per rasą nueiti takai
Į praeitį pažvelgiam ir daugiau negrįžtam.

Kol esi jaunutė
Žydėk kaip žibutė,
Nes jaunystės dienos
Prabėgs kaip minutė.

Kas kiek paauga per metus?
Zuikutis net penkis kartus!
Ir tu stiebiesi šitaip greit…
Tai kiek gi spėjo tau sueit?..

Tiktai rožių žiedų,
Tiktai linksmų valandų,
Tiktai saulės šviesos
Ir laimės saldžios
Gimtadienio proga Tau linki …….

Nėra dainos, gražesnės už lopšinę,
Kurią dainuodavo mama.
Nėra dienos, gražesnės už gimimo.
Su ja ir sveikinu Tave.

Su gimtadieniu Tave
Sveikinam visi drauge,
Dovanojam puokštę
Iš šitų raidžių,
Linkime pasveikti
Iš visų ligų!

Šią dieną tau linkiu:
Ispaniškos kaitros,
Čigoniško linksmumo,
Amerikietiškos sąskaitos banke,
Indiškos karštos meilės
Ir paprastos, Lietuviškos laimės!
Su gimimo diena!

Laimės linkėti įprasta nuo seno,
Linkėti sveikatos įpratome visi.
Linkime ugnies, kur širdyje rusena,
Kad niekad neužgestų gyvenimo kely!

Jau (penkioliką) metų praėjo,
Kai supaisi lopšely maža.
Jau auksinė žvaigždutė žėrėjo,
Kai tarei pirmą kartą mama.

Linkiu Tau,
Kad laimės būtų pilnos kelnės,
Kad degtinę gertum kibirais,
Kad kelio nepastotų velnias ir,
Kad jotum tik baltais arkliais!

Kokia brangi Tau ši dienelė,
Tik vieną kartą per metus.
Tad sveikinu ir linkiu laimės
Juk tai – gimtadienis brangus.

 

Sublizgo sidabru Ventos pakrantės, ruduo vėlyvas žiemai ranką tiesia. Tegu šį rytą džiaugsmas apsilanko, teatneša gimimo dieną šviesią…

Te šiandien rūpesčių nebus, vilties bures lai vėjas pūs, pavasario dvelkimas širdį tegaivins – visi draugai
šią dieną atsimins…

Tegu ir šią gimimo dieną paminės ir sveikins iš visos širdies geri, tikri draugai… Teatsitolins liūdesys, Vien laimė belsis į duris ilgai, ilgai…

Jau prinoko spalvos vasaros paletėj. Tuoj subrendę vaisiai obelį nulenks… Pamažu vyniojas metai lyg ruletė ir visus mus neša vis artyn rudens…

Tenupins šis rytas tau vainiką iš kvapiausių vasaros žiedų, ir rasos lašeliai deimantiniai suspindės spalvingu vitražu…

Te saulė šiandien – vien tik Jums, lietutis šiltas – vien tik Jums. Te vėjas negandas nupūs, ir vėl žydra padangė bus…

Nors metai kerta iš peties stiprus nepasiduoda… Brangiausio turto – savo vilties niekam neatiduoda…

Mamyte/tėveli, sveikinu su gimimo diena ir linkiu nupirkti man dviratį…

Mažas paukštelis čiulbėjo, jums palinkėti norėjo: švenčiu linksmų, daug dovanų, laimės, sveikatos ir daug pinigų…

Žmogaus gyvenimas kaip upė teka, vienur sekliau kitur plačiau, o metus kiekvienas vingis seka ir kuo toliau tuo jų daugiau…

Tegul vėjas nusineša Tavo metus, tegul tortas būna skanus, tegul Tave prisimena draugai, o po dangų skraido aitvarai. Su gimtadieniu!

Palinkėsiu tau 3-jų dalykų: 1-Meilės. 2-Laimės, o paskutinėj vietoj pinigų! Nes kai turėsi laimę turėsi ir miele, turėsi meilę turėsi ir pinigus….su gimimo DIENA :*

Nors aš ne gėlės ir ne dovana, bet aš žinutę iš širdies siųsta. Gimiau iš noro apkabint tave, pasveikint su gimtadienio švente. Būk laiminga!!!!

Teaušta gražus Tau gimtadienio rytas.Tebūna Tau kelias gėlėm išbarstytas,ir niekas pasauly TAVĘS nekankintų, tad sveikinu su gimtadieniu….

Ir niekad nepamiršk šių, kažkieno pasakytų, žodžių: Maldaut gyvenimo, tikėt jausmais, ieškoti amžino ir būti draugais!

Džiaukis, nes gyvenimas per trumpas liūdėti! Svajok, nes be svajonių nebus ateities. Mylėk, nes be meilės nėra gyvenimo prasmės! Su gimtadieniu!

Mokėk gyvent kas dieną, kas sekundę. Ir širdyje išsaugoti kitus. Tegu pro šalį dienos neprabėga, te jos ilgesnės būna už metus! Su Gimtadieniu

Nusišypsok.. Pažvelk į dangų..
Matai, saulute šoka su menuliu tango..
Po sniegą laksto jų mažyčiai spinduliukai..
Jie pina laimę Tau iš meilės burbuliukų..
Štai snaigių choras pradeda dainas..
Jos visos šiandien tik apie Tave,
Nes tai Tavo Gimtadienio Diena.

 

 

Ateina jubiliejai, nors nelaukiam,
Juos atneša greiti laiko žirgai,
O dienos bėga, vis į tolį šaukia
Ir nesustoja, nors labai prašai.

 

Gimtadieniai ir jubiliejai svaigūs
Tegu išpuoš Tamsius kelius žiedais,
Te laimės kelias niekad nesibaigia,
Te bus širdy jaunystė amžinai.

 

Ir gerai,kad eini, kad veržiesi, svajoji,
Kad šypsaisi linksmai, arba tyliai verki.
Ir gerai, kad sava širdimi išmatuoji,
laimę, džiaugsmą, kančias, net viltis ateity.
Juk žinai-nebegrįš atgalios kas praeina,
Negali nei sustot, nei palaukt negali.
Gal gerai, jog atrodo, kad metai praeina,
O gyvenimas lieka dar vis ateity..
Su Gimtadieniu..!

 

Tegu išaušęs gimtadienio rytas,
Tave nudžiugina nuostabiais saulės spinduliais..
Tegu tavo nuotaika būna pakilėta,
O širdį užplūsta taurūs jausmai.

Žmogus sukūrė dainą, ji ateina, išeina, ir vėl sugrįžta…
Žmogus sukūrė meilę, ji ateina, išeina, ir vėl sugrįžta.
Žmogus sukūrė žmogų, jis ateina, išeina ir nebegrįžta…
19 - ieji taip pat nesugrįš…
Tad nugyvenk juos taip, kad prisimintum visą gyvenimą.

Palydėjai 17 - us savo gyvenimo metus, ir pradėjai 18 - us… Atrodo, tiek daug!..Bet neliūdėk, visko dar bus: ir džiaugsmo, ir laimės, ir meilės netruks. Bet iš visko sugebėk atsirinkti tai, kas tikra bei reikalinga, ir atsisakyk to, kas žmogui nepriimta.

Lyg karoliukų vėrinį nuvėrė gyvenimas metus ant laiko siūlo. Tegul visi jie briliantais žėri. Tegul jie džiaugsmo šventę siūlo. Dar visko bus - dar vėrinys neilgas, dar metų siūlas tiesiasi į tolį… Lyg žemuogės vaikystėje ant smilgos džiaugsmu tespindi tie visi karoliai.

Kažkas nusineša metus,
Greitus, kaip vėjas,
Ir svajingus, kaip jūra.
Kažkur nusineša metus,
Žalius ir žydinčius, kaip vasara
Kažkas nesugrąžinamai nusineša
Džiaugsmus ir lukesčius,
Nekviesdamas sustoti ir palinkėdamas
Tik vieną kelią į gyvenimą.

 

Kai tu gimei
Pasaulis juokės iš tavęs
O tu verkei.
Kai pirma kartą suklupai
Pasaulis juokės iš tavęs,
O tu verkei.
Tad gyvenk taip, kad baigdamas gyvenimą
Galėtum pasiklausyti, kaip pasaulis verkia.

 

Jeigu žemėje yra laimė - linkiu ją sutikti
Jeigu yra sėkmė - Tegul tave visada lydi.
Jeigu yra džiaugsmas - tegul iš tavo lūpų neišblesta šypsena
Gimimo dienos proga Tau linki ...

 

Gyvenime ? laimės,
širdyje - juoko,
Lūpose - šypsenos
Tau linki ....

 

Gal teks gyvenime liūdeti Tau,
Bet verkti juk nereikia
Gyvenk ir džiaukis sakau Tau
Juk mes gyvename tik vieną kartą.

Atmintyje prabėgę metai mainos žmonių likimai nuveikti darbai… Ir žinom - niekas veltui nepraeina už viską tenka brangiai sumokėt - širdim. Tad gimkit vėliai kas dieną, kas sekundę. Ir širdyje išsaugokit kitus te jos ilgesnės būna už metus.

Žmonės sako, kad yra laimė tad būk laimingas! Žmonės sako, kad yra sėkmė tegul ji lydi Tave! Žmonės sako, kad yra meilė tad surask ją!

Tu gyveni tik vieną kartą. Gyvenimas tik vienas duotas. Išgerk jį visą saldų, kartų, nes jis tik vieną kartą duotas. Kovok, kentėk, mylėk ir širdį jaunąją atvertą saulei patikėk.

Tau pavasario kvepiančios gėlės
Tai tau vyturėlių daina
Tau ir vasaros rožinės rožės
Tau melsvųjų linų garbana.

Be žiedų, be gėlių, be vainikų nuoširdžiai tau laimės linkiu tegul lenkias tau laimė po kojom. Džiaugsmas lydi jaunystės keliu.

Daug džiaugsmo tik tyro, tyro daug svajonių tik visada išsipildančių daug laimės tik niekad nedūžtančios tau gimtadienio proga linkiu…

Gyvenime - laimės, širdyje - džiaugsmo, lūpose - juoko, gimtadienio proga linkiu.

Lai žiedlapiai šnara Tau pasaką tylią, lai sveikina vėjas Tave, te atneša laimės ir džiaugsmo šių metų gimimo diena.

Būk laiminga, kai saulė iš lėto tavo veidą šypsniu palydės. Būk laiminga, kai vėjas išdykęs į ausį tau laišką pakuždės. Būk laiminga, kai medžiai auksiniai Tau ilgesio dainą liūdnai padainuos. Ir varpeliai lietaus sidabriniai duš tamsoj neramioj. Būk laiminga.

Kaip pavasario vėjo dvelksmas kaip švelnutė birželio diena kaip žydėjimas tėviškės lino tau težydi gimimo diena.

20 - ieji Tau į delnus krenta, tokie linksmi ir atviri, nenusimink - ne viskas pragyventa, ne viskas duota ką turi.

Lai bus tau dienos gražios pasakos,
Balti obels žiedai - svaja,
Speigų daina - skambiausias juokas,
Ir visa tai vien tavyje..

 

Tebūna visko. Visko žmogui reikia,
O kad laimingas būtų - tiek nedaug.
Jei nori, kad sėkmė ateitų,
Tu garsiai, garsiai ją pašauk.
Ir nebijok nusišypsoti žmogui,
Rimtumo jau ir taip gyvenime gana,
Tuomet pasaulis geras pasidaro,
Ateis ir laimė lyg šviesi diena.

 

Jie niekur - tie praėję metai
Nenueina,
Įsiterpia į širdį,
Kaip dirvožemin
Susigeria lietus,
Įsismelkia į sažinę,
Įsipina į dainą,
Plaikstydami
Ne vien prisiminimų
Ir atoduosių skutus...

...netenkam rodos tik vienos dienos,
O metai metams tiesia ranką.
Tad leiskit palinkėti gėrio, šilumos
Ir to, ko šiandien neužtenka.

 

Aš nežinau, ko tau linkėti,
Gal daug pavasarių ir daug gėlių,
Linkiu gyventi, dirbti ir mylėti,
Gyvenimą pavergt linkiu.

 

Te gimimo dienoj, kaip skambiausioj dainoj
širdis džiaugsmu suvirpės.
O per metų dienas, per tamsias ir šviesias
Tevisad Tave laimė lydės.

 

Priversk gyvenimą dainuoti ir eit kartu su tavimi! Kokie bebūtų tie keliai vingiuoti, pradėk juos laiminga širdimi.

Tiek juoko skardėjo, gėlių tiek žydėjo. Toks saulėtas kelias viliojo akis. Šypsojos ir laimė vilties pažadėta, bet kas gi ta laimė ar kas pasakys ?

(—), ko Tau palinkėti? Laimės? Bet jos taip maža pasauly. Džiaugsmo? Bet jo niekas nesupranta. Tad linkiu, kad tavo svajonės taptų gyvenimu, o gyvenimas gražus ir šviesus kaip svajonė…

Linkiu, kad visos svajonės išsipildytų. Būk laiminga, džiaukis gyvenimu. Ir verk tik iš laimės.

Linkiu, kad viskas, kas atrodo geriausia būtų tavo. Norėčiau rožę tau nuskinti, bet ji sustingo po ledu… Norėčiau laimę dovanoti, bet aš pati jos neturiu.

Aš palinkėsiu tau dienų, kurių tau mėnesiams užtektų. Aš palinkėsiu tau svajų, kurios pavirstų į tikrovę. Aš palinkėsiu tau mažai vargų ir džiaugsmo daug be galo.

Jeigu myli amžinybę - gerai sunaudok laiką. Vakarykštė diena - nebeatšaukiama. Rytdiena- neužtikrinta. Tik šiandiena yra tikra, yra Tavo. Tad būk laimingas kiekvieną dieną, nenustok kovoti ir ryžtis, ženk per gyvenimą kaip amžinybės spinduliai. Sveikatos, meilės, ir sėkmės Tau.

 

Apeik kiekvieną pasalą tirpdyk širdyje pašalą, saugok savyje pasaką tai Tavo laimės pasaga, būk toks jaunas, kaip jaunas kiekvienas pavasaris.

Gyvenimas mūsų ne rožėmis klotas, kokį mes svajonėse matom dažnai, bet daugiausiai erškėčių spygliais vainikuotas, o jame tik kartais pražysta žiedai.

Tu brendi per rasotą takelį, tavo kelias banguoja tarp jų, saulės ašaros tyliai nukrinta… Čia Tau laimės, daug laimės linkiu.

Kaip beržas svyruoja baltasis, kaip sesės dainuoja dainas linkiu tau laimingai praleisti. Linksmąsias jaunystės dienas.

Gyvenimo kelias audringas, supintas iš vargo kančių tik tas gali būti laimingas, kurs eina tiesiu keliu.

Juk tiesa, kad žmogus laimingas kai laimę neša kitiems… Tad būk laiminga… Nešk laimę kitiems, dovanok šypseną, džiaukis ja.

Būk graži ir jauna, kaip pirma žaluma, kaip pavasaris būk - tu visų laukiama. Jei reiks purvus nuplaut, tu pavirsk lietumi. Jei nebus kuo tikėt, tu tikėk savimi.

 

Eina metai ir pila į taurę meilę, džiaugsmą, laša svajonės lakios.
Eina metai, ir kartais netyčia dovanoja truputį skriaudos.
Eina metai, kažkam 100, O kažkas pirmą žodį ištars,
Eina metai – tvirtėkit su jais!
Eina metai – jaunėkit su jais!

 

Teaušta gražus gimtadienio rytas,
Tekloja takus balti rožių žiedai,
Ir kaip lašas rasos, kaip klevai nematyti
Tenušvinta gyvenimo platūs keliai.

 

Laimingas būk, kai vasara pražįsta!
Laimingas būk, kai paukščiai grįžta!
Laimingas būk ir rudenį ir žiemą,
Laimingas būk kiekvieną dieną!!

Visus aplanko jubiliejus,
Visus jis papuošia žiedais..
Iš taurių krištolinių liejas
Šampanas tviskančiais purslais..
O dienos liūdnos ir laimingos
Ištirpsta džiaugsmo šurmuly..
Te nieko šiandien Tau nestinga -
Aplinkui šypsos artimi..

 

Visuomet malonu linkėti gerų dalykų: stiprybės, nuotaikos giedros, tikrų draugų, kančios lašelio, kad pajustum kaip mylėt puiku, šviesių vilčių ir šventinių džiaugsmų.

Būk daina, kurią visi dainuoja. Būk tiesa, kurios visi laukia. Būk žole - jei tą žolę tavo vardu pavadins.

Būk lietumi, kai tvanku, būk tiesa, kada melo per daug , būk juoku, kada liūdna ir baisiai nuobodu būk didele, didele saule visiems.

Gyvenimas - tai nesibaigiantis laukimas, jau atlikti ir dar nepradėti darbai. Gyvenimas - tai amžinas siekimas suspėti padaryti tai, ko dar nepadarei. 50 - tojo gimtadienio proga sveikina (—)

Nenumaldoma laiko tėkmė skaičiuoja žmogaus metus, pasidabruoja plaukus, įrėžia veide raukšles, tačiau neužgesina širdies šilumos. Daug šios šilumos per gyvenimo metus Tu išdalinai savo šeimai, artimiesiems, darbo draugams, daug jos dar Tavo širdyje. Gyvenimo kelyje buvo visko: ir didelio džiaugsmo, ir nesėkmių, ir liūdesio valandėlių, tačiau viską pragyvenai ramiai, kantriai. Tavo gyvenimo žingsnius visada puošė rūpestingas kuklumas. Tokį mes prisimename ankščiau, tokį matome dabar sulaukus gražaus jubiliejaus. Sveikiname Tave. Linkime, kad šis jubiliejus būtų nepakartojama sėkmė, sveikata, gera nuotaika, gėlių žiedai, artimųjų ir draugų šypsenos.

Gyvenimas sudėtingas ir sunkus, gal ne kartą suduš tavo viltys, gal ne kartą ir širdį apvogs, Bet mokėk suklupus pakilti, juk gyvenimas toks!..

Bėga metai,
Ir nepastebi, ką atneša
Tavo gimtadienį..

 

Laimingas žmogus, kuris moka tikėti, kad metai gražiausi dar ateity. Tebuna jie - kilnūs, džiaugsmingi, saulėti. Tebuna jie meilės pilni!

 

Tavo metai-kaip puokštė lelijų, Tavo dienos-kaip laukas žiedų Tavo siela lai šalčio nebijo, o širdis te nebijo audrų. Tegul naktys nebūna bemiegės, dienos būna prasmingos darbais. Tegul šypsena lūpose žaidžia, Tegul laimė dabinas žiedais!!

 

Mylėk tai kas su tavimi, tai kas aplink tave, nes visa kas tave supa yra tavo.. Džiaukis kiekviena gyvenimo akimirka, net tom akimirkom kurios nedžiugina. Būk laiminga nesvarstydama ar gyvenimas yra toks, kuriame gali jaustis laiminga!! Su Gimimo Diena !!

Gyvenk … privalai būti stipri … gyvenimas vienas ir turbūt gražus … stovi eglės lyg naktys … O gražiausios akimirkos ten - už horizonto …tikėki gyvenimu, ateitimi, savimi ir miško žvaigžde

 

Apdovanotas — rudenėjant gimti — retas…
Joks metų laikas tokio grožio neatstos.
Esi žmogus, kur’ neužmiršta metais
Suvilgyt duonos džiaugsmo ašarom skaidriom.

 

Puiki diena nuo pat saulėto ryto:
Štai kvepia šimtas rožių kambariuos…
Ši laimė kartą metuose nušvinta,
Tačiau juk rožėms gelsvų lapų neatstot!
Eilėraščio autorė: Nejolė Laukavičienė – Širvinskaitė

Dalinkis šiluma
Nesitikėdama grąžos.
Pakviesk sužvarbusį išgert
Karštos arbatos.
Tikėkis meilėj laimės
Nors mažos mažos.
Prie žvakių nepamiršk atšvęst
Svarbiausios datos!

Reikia ištverti tamsą
Kaip apgaulę,
Surinkti spindulius
Retus į delnus.
Nešioti širdyje karščiausią
Saulę,
O sutikto veide
Sugauti žvilgsnį švelnų…

Ką per tuos metus patyrėme drauge,
Ir šviesą tų akių, kuri kasdien lydėjo -
Paslėpę atminty, išsaugoję laike, nešiosim širdyje,
Kartodami vardus vis tų, kuriuos karštai mylėjom…

Mylėdami vieni kitus džiaugsme, skausme nenusigręžkime.
Juk žinom – tik bėda išaiškina draugus gerus!
Kad vėlei susirinkę šešiasdešimtmetį atšvęstume
Ir nugalėtume drauge piktos lemties kerus…

Šviesių minčių ir išminties turi, todėl kitiems dalinki.
Priglusk širdim pati arba priglauski švelniai kitą.
Sveikatos ir ramybės, supratimo, pagarbos visi apsupę linki!
Nors kartais nusijuok, atminus mus ir šventę šitą…

 

Gyvenk linksmiau nei vakar!
Draugiškai!
Nebus bėdos.
Atmink!
Akimirkos negrįžta niekados.
Nereikia ten aukštai -
Nei pykčio, keršto,
Nei laidos!
Gyvenk linksmiau!
Ir imk
Ką šiandien meilė duos!
Sveikinimų autorė: Zenė Sadauskaitė

Visus aplanko jubiliejus,
Visus jis papuošia žiedais …
Iš taurių krištolinių liejas
Šampanas tviskančiais purslais …
O dienos liūdnos ir laimingos
Ištirpsta džiaugsmo šurmuly …
Te nieko šiandien Tau nestinga -
Aplinkui šypsos artimi …

Tegul Tavo širdis renka pavasarius ir vasaras,
Tegul niekada nepavargsta Tavo rankos,
Išmokiusios mane glostyti ir pakelti.
Linkiu Tau gyventi tiek ilgai,
Kad Tavo amžiaus pavydėtų net medžiai.

Tebūna visko … visko žmogui reikia,
O kad laimingas būtum – tiek nedaug
Jei nori, kad sėkmė ateitų
Tu garsiai garsiai ją pašauk !
Ir nebijok nusišypsoti žmogui,
Rimtumo jau ir taip per daug,
Tuomet pasaulis geras pasirodys
Ateis ir laimė, lyg švelni daina …

Laimės linkėti įprasta nuo seno,
Linkėti sveikatos įpratome visi.
Linkime ugnies, kur širdyje rusena,
Kad niekad neužgestų gyvenimo kely!

Laiminga būk !
Mokėki laimę saugot, -
Mokėki būt tokia,
Kokia anksčiau buvai
Ir niekada neimki laimės po truputį,
Nes laimės trupinys – sudegę pelenai.

Kažkas nusineša metus,
Greitus, kaip vėjas,
Ir svajingus, kaip jūra.
Kažkur nusineša metus,
Žalius ir žydinčius, kaip vasara
Kažkas nesugrąžinimai nusineša
Džiaugsmus ir lūkesčius,
Nekviesdamas sustoti ir palinkėdamas
Tik vieną kelią į gyvenimą.

Gyvenk ne dulkele,
Ne smilga pakelės
Lakštingala ne visą naktį suokia.
Gyvenimo prasmės ir laimės didelės
Pigiai nepažadėk, lengvai neatiduok.
Jei likimas nepasiųs Tau laimės žvaigždės,
Būk pati žvaigžde.

Gyvenime – laimės,
Širdyje – juoko,
Lūpose – šypsenos
Tau linki …………..

Gerbk save, bet nepervertink.
Neužsidaryk savo kiaute vienašališkai
Nešauk, kad tavęs negerbia, nevertina
Daugiau lavinkis ir daugiau savimi pasitikėsi.

Eik gyvenimo saulės sutikti
Neški šypseną, laimę kartu
Tegul niekas nedrįsta sutrypti
Kas svajonėse buvo brangu.
Eik, šypsokis, kaip saulė
Šildys šypsena širdis visų.
Tegul šviečia vien laimė pasauly
Tegul būna be galo šviesu.

…netenkam rodos tik vienos dienos,
O metai metams tiesia ranką.
Tad leiskit palinkėti gėrio, šilumos
Ir to, ko šiandien neužtenka.

Tavo rankose yra trys įvairiaspalvės gėlės:
praeitis, dabartis ir ateitis,
Gimimo dienos proga dovanoju
Tau jas visas…
Džiaukis antrąja, neužmiršk pirmosios ir per anksti nenuskink trečiosios…

Žmogaus gyvenimas matuojamas
Ne pragyventais metais,
O tai kokį pėdsaką jis palieka
Kitų žmonių gyvenime, jų mintyse,
Jų širdyse.

Teaušta gražus gimtadienio rytas,
Tekloja takus balti rožių žiedai,
Ir kaip lašas rasos, kaip klevai nematyti
Tenušvinta gyvenimo platus keliai.

 

Tau atrodo vakar dar maži bėgiojom,
Ir aukštyn vis kėlėm rankytes.
šiandien tau metai ilgą kelią dovanojo,
O mes tau dovanojame gėles.

Sustok saulėlydy prie balto beržo,
Ir pažiūrėk kaip bėga upė tekina.
Ir tik tada suprast galėsi,
Kad metai bėga lyg diena.

Linkim Tau pasisekimo,
Daug laimingų valandų,
Laimės, džiaugsmo tarp berniukų
Ir po bučkį nuo visų.

Geri ir gražus žmonės būna,
Kai visada jautri širdis,
Kad visi jūsų lauktų linksmo,
Atvykstant pas savo vaikus.

Gimtadienio sveikinimai
Tegu išpuoš tamsius kelius žiedais,
Te laimės kelias niekad nesibaigia,
Te bus širdy jaunystė amžinai.

Taip daug linkėjimų gražių
Sakyta tau šiandieną.
Daug laimės žiburių linkiu
Ir aš gimimo diena!

Juokis, kol tavo vaikystė dar žaidžia už lango rytais.
Žinok tos dienos negrįžta, lyg upėm nuplaukti ledai.

Kaip tyliai šlama Lietuvos pušynai
Lai pasakas seka šie Neries krantai…
Lai džiugina tave tos dienos
Lai myli tave draugės ir draugai.

Įsiklausyk…
Girdi, laikas eina,
O su juo ir Tu žengi gyvenimo keliu.
Šypsokis gyvenimui, ir jis atsilygins tuo pačiu.

Iš lapų krintančių spalvų
Skubu suruošt gražiausią puokštę,
Kaip žodžius dainai šiai renku,
Kad Tau gimtadienį išpuoščiau.

Nespėjai ko – nesigailėk,
Liks išminties šaltiniai skaidrūs, -
Lai laimė beldžias be eilės
Ir amžinai ji nesibaigia.

Gyvenimas nepakartojamas ir toks neilgas.
Jis neša mus kaip trykštanti srovė,
Kada plaukai pirmi šerkšnu sužvilga,
Skausmingai ieškai jo tikros prasmės…
Tebūna visos jūsų dienos gražios
Lyg gaivinanti versmė,
Nors valandų saulėtų ir bus nemaža
Dalint save kitiems – gyvenimo prasmė.

Nesvarbu, kiek išmokai suprasti
Ir po saule kiek vietos turėsi
-Pats gyvenime privalai susirasti,
Savo žodį ir savo tiesą…

Žmogus būna laimingas tik kasdien nugalėdamas save, įveikdamas savo tingėjimą, ištižimą, baimę, sąžiningai atlikdamas savo pareigą dirbti ar mokytis ir siekdamas tobulybės. Todėl tegul kiekviena Tavo gyvenimo diena būna paženklinta ir įprasminta darbelis -Tėvynei, Tėvams ir Sau.

Te rūpesčiai lyg dūmai išsisklaido,
Tebūna širdyje ramu ramu,
Tegul nedingsta šypsena nuo veido,
Tebūna daug gražių, džiugių dienų!

Linkiu laimės didelės, kaip dangus,
Amžinos, kaip eglių žaluma,
Nepakartojamos, kaip pats žmogus

 

Aukščiau nosį, ženki drąsiai,
Viešpaties malone patikėk,
Per gyvenimą nueitą kelią
Išdidžiai prie širdies Tu pridėk!

Palinkėjimai

Gero poilsio linkiu,
Daug šiltų ir saulėtų dienų,
Dar sočiai pilnų pilvų,
Daržovėmis ir vaisiais prikimštų.
Taip pat ir mašalų, uodų zyzimo,
Kad nebūtų prie ausų,
O erkėms, kad įkandus būtų neskanu,
Kad nenorėtų šiept savų dantų!
Sveikinu!

Sveikinu Tave karštai,
Kad ištirptų debesys aukštai,
Kad vaivorykštėmis pasipuoštų
Mėlyni dangaus skliautai
Ir pradingtų visos nuoskaudos,
Jei širdelėje laikai!

Gimtadienio noras

Sugalvok norą.
Tegul jis būna ypatingas.
Pabandyk
Šiandien gali tikėti

Sugalvok norą.
Juk šiandien tavo gimimo diena.
Jis išsipildys.
Su gimtadieniu!

Sesei

Sesė yra kažkas, kas kažkokiu nesuprantamu būdu visada žino ką daryti. Ji yra ta, kuri išklauso mano rūpesčių ir visada yra šalia kai jos labiausiai reikia. Ji leidžia tau dalintis savo svajonėmis ir visuomet turi pasiūlymų ką veikti ir žino kaip mane pralinksminti. Ji – tai mano sesė. Sveikinu tave sesute su gimtadieniu. Tu geriausia sesė pasaulyje.

Metai – paukščiai…
Jie nusineša ant savo galingų sparnų viską,
Mylimų akių žvilgsnius, vaikystės prisiminimus.
Metai – paukščiai…
Nusineš viską -
Ir tai,ko daryt nenorėjom,
Ir tai, ko daryt nemokėjom.
Metai – paukščiai…
Tik paukščiai sugrįžta,
o metai – niekada.

Facebook komentarai:

4