Kūčios (Kucios) sapno reikšmė

Primary tabs

Kūčios (Kucios) – Sapnuoti arba valgyti – didelį džiaugsmą;
dalinti kūčių plotkeles – meilę ir nepaprastą džiaugsmą draugijoje;
matyti kūčių eglaitės žvakutes – tavo viltis nueis niekais;
sapnuoti kūčių eglaitę visokiais papuošalais papuoštą – apsišvietimą;
matyti eglaitės žvakutes gęstant – aukštą išsilavinimą;
prie degančių kūčių eglaitės vaikus matyti – garbingą ir naudingą gyvenimą;
kūčias bendrai valgyti – reiškia didelį ir naudingą bendrą darbą;
kūčių dieną šokti – netikėtą malonumą;
kūčių vakare giedoti – gerą ir linksmą gyvenimą;
kūčias valgyti su kunigais – gerą ir naudingą sumanymą;
per Kūčias būti girtam – nelaimę.

Facebook komentarai:

4