Įvairūs anekdotai - Anekdotas nr: 1542

Primary tabs

Anatomijos egzaminas. Studentas piešia žmogaus kūną... Pradeda dėstyti, kas ir kaip. Staiga profesorius jį pertraukia:
- Jaunuoli, manau, kad jūsų piešinyje trūksta vienos detalės...
- Kokios?
- Žinote... Na, kai jūs vaikštote su gražia mergina... Jūs pajuntate kažką... Suprantate, apie ką aš kalbu?
- Taip...
Studentas greitai pataiso piešinį ir atsisuka į profesorių. Tas pažiūri į pataisymus ir taria:
- Na, kai aš buvau jaunas ir eidavau pasivaikščioti su mergina, aš pajusdavau meilę širdyje...

Facebook komentarai: