Hotel Giant žaidimo kodai

Primary tabs

Main menu įveskite kodą 'frontoffice' ir žaidimo metu paspauskite klavišų kombinacijas:

[Alt] + [E] - prideda $10000000
[Alt] + [S] - prideda $1000000
[Alt] + [W] - atima $10000000
[Alt] + [O] - papildomi baldai


Facebook komentarai:

4