Virgis - Gal ir Teks Bučiuot dainos žodžiai

Primary tabs

Akys tos vilioklės, ryto dangus..
Dvelkia širdin, lyg sapnas gaivus..
Tartum žibuoklės, pavasario šaukliai,
Vėjo išbučiuoti, švelnūs žiedai..
Tartum žibuoklės, pavasario šaukliai,
Vėjo išbučiuoti, švelnūs žiedai..

Priedainis: (2 kartus)
Gal ir teks bučiuot, gal ir ne ne ne..
Jau labai nedrąsiai žiūri jos į mane..
Gal ir teks myluot, gal ir ne ne ne..
Gal pavyks prišauk šia daina tave..

Akys tartum saulės, šypsnis gaivus
Šildo krūtinę, dvelkia jausmus..
Tartum upokšnio, ši skaidri gelmė,
Paukštis rytmetys, virpanti giesmė..
Tartum upokšnio, ši skaidri gelmė,
Paukštis rytmetys, virpanti giesmė..
www.Linksmai.lt

Priedainis (5 kartus).Artist: 

Facebook komentarai: